การใช้ BackOffice

รายการ

สินค้า

ดูบทความทั้งหมด 11 บทความ

สต็อก

พนักงาน

ลูกค้า

ตั้งค่า

ดูบทความทั้งหมด 18 บทความ

รายงาน

ดูบทความทั้งหมด 10 บทความ

นำเข้าไฟล์ CSV

โปรโมชั่น