การใช้ BackOffice

รายการ

สินค้า

ดูบทความทั้งหมด 12 บทความ

สต็อก

พนักงาน

ลูกค้า

ตั้งค่า

ดูบทความทั้งหมด 19 บทความ

รายงาน

ดูบทความทั้งหมด 15 บทความ

นำเข้าไฟล์ CSV

โปรโมชั่น

ดูบทความทั้งหมด 7 บทความ