การใช้ BackOffice

รายการ

สินค้า

ดูบทความทั้งหมด 13 บทความ

สต็อก

พนักงาน

ลูกค้า

โปรโมชั่น

ดูบทความทั้งหมด 9 บทความ

ตั้งค่า

ดูบทความทั้งหมด 20 บทความ

รายงาน

นำเข้าไฟล์ CSV